Uvjeti korištenja

Ulaskom na web mjesto iTrainer.hr (u daljnjem tekstu: web mjesto) primate na znanje i prihvaćate odredbe i uvjete iz „Uvjeta korištenja“ (koji uključuju Zaštitu privatnosti). Ukoliko se s istima ne slažete, NEMOJTE KORISTITI OVO WEB MJESTO. Uvjeti korištenja odnose se na sve stranice web mjesta, osim ako za svaku pojedinu stranicu nije navedeno drugačije.

Web mjesto pripada tvrtki Mobilne komunikacije d.o.o. Za dodatne informacije o Mobilne komunikacije d.o.o., molimo, posjetite www.mobilne-komunikacije.hr

Premda se specifikacije, karakteristike, ilustracije, oprema i druge informacije s web mjesta temelje na promjenjivim dnevnim informacijama i premda Mobilne komunikacije d.o.o. ulaže napore ne bi li osigurao ispravnost svih materijala na web mjestu, ne možemo tvrditi ni jamčiti njihovu potpunu točnost. Svi sadržaji, informacije i materijali na ovom web mjestu ponuđeni su vam „KAO TAKVI“, bez bilo kakve garancije, eksplicitne ili implicitne, uključujući, no ne i ograničavajući se na implicitnu garanciju tržišne raspoloživosti, prikladnost za posebnu svrhu, pravni zahtjev i nekršenje zakona. Mobilne komunikacije d.o.o. ne snosi odgovornost za štetu koja nastane kao rezultat neprikladnosti, nedostatka pravovremenosti ili točnosti ovog web-mjesta ili Informacija.

Mobilne komunikacije d.o.o. je vlasnik autorskih prava ovog web mjesta. Zvukovi, grafički i video materijali, karte, tekstovi, informacije te slike mjesta ili ljudi također su vlasništvo Mobilne komunikacije d.o.o. ili se na ovom web mjestu koriste s dopuštenjem. Niti jedan dio ovog web mjesta, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekstove, slike, audio i video zapise ne smije se koristiti ni na koji način i ni za koju svrhu bez pismenog dopuštenja tvrtke Mobilne komunikacije d.o.o., osim u slučaju da je ovdje drugačije navedeno. Ime i logotipovi tvrtke Mobilne komunikacije d.o.o. i iTrainer.hr zaštitni su znakovi koji pripadaju tvrtki Mobilne komunikacije d.o.o. Ulaskom na ovo web mjesto primate na znanje i slažete se s tim da je bilo koje ovdje navedeno ime, logotip, zaštitni znak ili znak za uslugu u vlasništvu ili pod licencom Mobilne komunikacije d.o.o. te se ne smije koristiti bez prethodnog pismenog odobrenja. Mobilne komunikacije d.o.o. će provesti svoja prava na intelektualno vlasništvo u najvećoj zakonski dopuštenoj mjeri. Vaše korištenje bilo kojeg od tih materijala je zabranjeno, osim ako nije posebno navedeno drugačije. Bez odricanja ikojeg od otud proizlazećih prava, možete preuzeti jednu kopiju materijala s ovog web mjesta, isključivo za svoju osobnu, nekomercijalnu, kućnu upotrebu, pod uvjetom da ne brišete ili ne mijenjate autorska prava zaštitne znakove ili duge vlasničke bilješke. Modifikacije, ponovno objavljivanje ili upotreba materijala s ovog web mjesta za bilo koju drugu svrhu povređuje prava tvrtke Mobilne komunikacije d.o.o. Zbog svake neautorizirane upotrebe tih materijala možete biti kažnjeni ili oštećeni, uključujući, no ne ograničavajući se na povredu zaštićenih znakova, autorskih prava, prava privatnosti i javnosti.

Ako preuzimate softver s ovog web mjesta, za softver i sve s njim povezane datoteke, slike i podatke Mobilne komunikacije d.o.o. će vam dati licencu. Vi niste vlasnik preuzetog softvera i Mobilne komunikacije d.o.o. vam ne prenosi vlasnička prava nad njim. Mobilne komunikacije d.o.o. zadržava puno vlasništvo i pravo na preuzeti softver kao i sva prava o intelektualnom vlasništvu koja se na njega odnose. Ne smijete prodavati, dijeliti, dekompilirati ili rastavljati softver.

Ulaskom na ovo web mjesto primate na znanje i slažete se s tim da sva komunikacija ili bilo koji materijal koji prenesete na ovo web mjesto, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga, neće biti tretiran kao povjerljiv ili privatan. Nadalje, primate na znanje i slažete se s tim da će bilo koja ideja, koncept, tehnika, procedura, metoda, sistem, dizajn, plan, karta ili drugi materijal koji predate Mobilne komunikacije d.o.o. putem ovog web mjesta postati i ostati u vlasništvu Mobilne komunikacije d.o.o. te će ga Mobilne komunikacije d.o.o. moći koristiti bilo gdje, bilo kada i iz bilo kojeg razloga, bez upozorenja, naknade ili ikakve druge obaveze vama ili drugim osobama.

Bez obzira jesu li Mobilne komunikacije d.o.o. ili drugi uključeni u stvaranje, produkciju ili isporuku sadržaja ovog web mjesta, moguće je motrenje i preispitivanje prijenosa, napisa, rasprava, razgovora, Mobilne komunikacije d.o.o. i sve strane uključene u stvaranje, produkciju te isporuku ne preuzimaju odgovornost i obaveze proizašle iz sadržaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na klevetu, uvredu ogovaranje, opscenost, pornografiju, blasfemiju ili pogrešnu interpretaciju. Na ovo web mjesto ne smijete slati ili prenositi bilo kakve pornografske, opscene, blasfemične, klevetničke, prijeteće ili protuzakonite materijale, kao i one koji bi mogli pridonijeti ili potaknuti kriminalno ponašanje, dovesti do građanske prekršajne odgovornosti, promovirati ekscesno, neodgovorno ili maloljetničko konzumiranje alkohola ili povredu bilo kojeg drugog zakona ili propisa. Mobilne komunikacije d.o.o. će potpuno surađivati s nadležnima za provedbu zakona i sudskim nalozima koji zahtijevaju ili nalažu tvrtki Mobilne komunikacije d.o.o. da otkrije identitet bilo koje osobe koja je poslala kompromitirajuću informaciju ili materijal. Mobilne komunikacije d.o.o. također može otkriti takve informacije ukoliko je uvjeren da je to potrebno kako bi se zaštitila prava, imovina ili osobna sigurnost tvrtke Mobilne komunikacije d.o.o., njegovih korisnika ili najšire javnosti. Mobilne komunikacije d.o.o. niti u kojem slučaju neće biti odgovoran ukoliko korisnici ovog web mjesta na ovo web mjesto postave materijale trećih te time povrijede autorsko i/ili slično pravo trećih.

Materijali na ovom web mjestu (uključujući grafike, softver, preporuke ili druge materijale), kao i bilo koji drugi materijal koji je putem ovog web mjesta postao dostupan, ponuđeni su „KAO TAKVI“, bez garancije bilo koje vrste, bilo izričite ili ograničene. Sukladno važećem zakonu, Mobilne komunikacije d.o.o. se do najveće moguće mjere odriče svake garancije, iskazane ili implicitne, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve implicitne garancije tržišne raspoloživosti, prikladnost za posebnu svrhu, pravni zahtjev i nekršenje zakona. Mobilne komunikacije d.o.o. ne garantira i ne tvrdi išta vezano za upotrebu ili posljedice upotrebe materijala na ovom web mjestu po pitanju njihove ispravnosti, točnosti, pouzdanosti itd. Materijali na ovom web mjestu mogu uključivati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. Ti materijali mogu biti ili postati netočni kao rezultat razvoja koji se dogodi nakon datuma njihove objave. Mobilne komunikacije d.o.o. ne preuzima obavezu verifikacije ili održavanja točnosti takvih podataka.

Iako ovo web mjesto može biti povezano s drugim web mjestima, Mobilne komunikacije d.o.o. ne podrazumijeva bilo kakvo direktno ili indirektno odobravanje, udruživanje, sponzorstvo, ovjeru ili pripajanje drugim povezanim stranicama, osim ako nije tako navedeno. Ulaskom na ovo web mjesto primate na znanje i prihvaćate da Mobilne komunikacije d.o.o. nije provjeravao sva web mjesta povezana s ovim te nije odgovoran za sadržaj bilo koje stranice izvan Mobilne komunikacije d.o.o.ovog web mjesta kao i bilo kojeg s njim povezanog web mjesta. S izvanjskim web stranicama ili drugim web mjestima povezujete se na vlastiti rizik.

Mobilne komunikacije d.o.o. nastoji održavati ovo web mjesto i njegovu funkcionalnost, ali nije i ne može biti odgovoran za rezultate bilo kakvih nedostataka koji mogu postojati na web mjestu ili u njegovu funkcioniranju. Mobilne komunikacije d.o.o. se odriče svih garancija bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na garanciju da će funkcioniranje web mjesta odgovarati korisnikovim očekivanjima; garanciju da će pristup web mjestu biti neprekinut, pravovremen, siguran, slobodan od virusa, crva, trojanskih konja i ostalih štetnih komponenti ili slobodan od nedostataka i grešaka; garanciju da će rezultati koji mogu biti polučeni upotrebom ovog web mjesta biti točni i pouzdani; garanciju da će nedostaci biti ispravljeni. Vi, (a ne Mobilne komunikacije d.o.o.) snosite cijeli trošak servisiranja, popravljanja ili ispravaka koji mogu biti potrebni vašoj računalnoj opremi ili softveru, kao posljedica bilo kakvog softvera, virusa, grešaka ili bilo kakvih drugih problema koje možete imati kao posljedicu posjeta ovom web mjestu. Mobilne komunikacije d.o.o. ne snosi odgovornost za štetu koja nastane kao rezultat korištenja elektronske komunikacije, uključujući, ali bez ograničavanja na, štetu koja nastane kao rezultat pogreške ili kašnjenja u isporuci elektronske komunikacije, presretanja ili manipulacije elektronske komunikacije od trećih strana ili od računalnih programa koji se koriste za elektronske komunikacije i prijenos virusa.

Ni pod kakvim okolnostima Mobilne komunikacije d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili ozljede, uključujući svaku neposrednu, posebnu, slučajnu, posljedičnu, kaznenu ili kakvu drugu štetu nastalu upotrebom ili nemogućnošću upotrebe ovog web mjesta ili materijala na njemu, bilo da je nastala zakonitim djelovanjem, nemarom ili drugim delikventskim radnjama proizašlim iz povezanosti s upotrebom ili izvedbom web mjesta ili informacija dostupnih na ovom web mjestu. U slučaju da važeći zakon ne dopušta izuzeće od određenih garancija ili ograničenja ili izuzeća od odgovornosti za određene štete, Mobilne komunikacije d.o.o. ukupna odgovornost vama za štetu i gubitke (bez obzira jesu li proizašli iz zakonitog postupanja ili su delikventske prirode) premašuje iznos koji ste, ako ikako, platili za pristup web mjestu.

Mobilne komunikacije d.o.o. pridržava pravo da bez obavijesti preuređuje ove pravne informacije u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga te pridržava pravo da bez obavijesti u bilo koje vrijeme mijenja informacije na web mjestu. Ulaskom na web mjesto primate na znanje i prihvaćate da ćete biti obavezani svim takvim izmjenama. Preporučujemo povremeno posjećivanje ove stranice na web mjestu kako biste pregledali odredbe.

Ulaskom na ovo web mjesto primate na znanje i prihvaćate da će ovo web mjesto biti tumačeno i vrednovano prema hrvatskim zakonima. Svi pravni akti, parnice i procedure proizašle iz ovih Uvjeta korištenja (uključujući Zaštitu privatnosti) iznijet će se isključivo pred nadležni sud u Zagrebu te vi ovime prihvaćate i podvrgavate se osobnoj jurisdikciji tih sudova u vezi s pravnim aktima, parnicama i procedurama proizašlim iz ovih Uvjeta korištenja. Ako koristite ovo web mjesto u drugoj državi, odgovorni ste za poštovanje svih važećih lokalnih zakona. Mobilne komunikacije d.o.o. ne tvrdi da su materijali sadržani unutar ovog web mjesta prikladni za zemlje izvan Republike Hrvatske.

Objavio: